Endure Design geeft vorm aan Klimaatakkoord Zaanstad

Brochure Zaans Klimaatakkoord ontworpen door Enduredesign

Endure Design geeft vorm aan Klimaatakkoord Zaanstad

Hoe geef je vorm aan een 77 pagina’s online brochure met 35 infographics, ingewikkelde grafieken en foto’s?

Begin dit jaar werd Endure Design gevraagd om het uitgebreide Zaans Klimaatakkoord 2.0 vorm te geven als interactieve PDF. Een uitdaging die wij graag aangingen. Nu zijn we heel wat gewend, maar om op afstand aan een flinke klus als deze te werken, vergde wel wat planning, ervaring en vaardigheden.

Plannen en afspraken nakomen

Een goed afgestemde planning met de klant is heilig. Wie doet wat, wanneer en hoe? Want er was een harde deadline, te weten 23 maart 2021, om de brochure op te leveren. Informatie, teksten en foto’s moesten van alle kanten komen. De stijl van de infographics, tabellen en de opmaak in het Zaanse jasje gegoten worden. Met een klus als deze is het heel belangrijk dat iedereen zijn afspraken nakomt. Door middel van goede communicatie over-en-weer is dit gelukt.

Wat is het Zaans Klimaatakkoord?

Gemeente Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. Met het Zaans Klimaatakkoord gaat gemeente Zaanstad beschrijven wat dat betekent voor hun stad, welke afspraken nodig zijn om de doelen te bereiken, en welke partijen welke stappen wanneer gaan zetten. Want de gemeente kan dit niet alleen, iedereen gebruikt immers energie, maar ook iedereen kan energieproducent zijn. Om met de stad afspraken te maken, organiseert zij onder andere online tafelsessies.

Spread uit het Zaans Klimaatakkoord

Spreads en cover van het Zaans Klimaatakkoord.

Lancering

Op 23 maart heeft het online persmoment plaatsgevonden, waarin het klimaatakkoord werd gepresenteerd en de plannen voor het eerst zijn vrijgegeven aan het brede publiek

Neem een kijkje in ons portfolio of bekijk de interactieve PDF: Zaans Klimaatakkoord 2.0